Mirek   Zapletal   je  odborne  spôsobilá  osoba   -   stavebný   cenár  HSV,  PSV  a  M.   Je  členom  Asociácie  stavebných  cenárov.

 

                                Okrem   stavebného   cenárstva   poskytuje   aj   ďalšie   služby   špecializované   na   profesiu    elektro    v   segmentoch  profesný     

 

                             projektový      manažment      stavieb,      manažment       kvality,      inžiniering,      vecný     a      finančný        kontroling       stavieb,  

 

                             technický   dozor   investora     a     odborné   poradenstvo   pre   stavebníkov.                    

 

 

          V profesnom živote prešiel pracovnými pozíciami od výkonného pracovníka až po post projektového manažéra stavieb, čím nadobudol skúsenosti potrebné pre prácu s ľuďmi, s organizáciou práce, inžinieringom, projektovým riadením a stavebným manažmentom. Realizované projekty sa týkali novostavieb, rekonštrukcií, obnovy, údržby, a opráv stavieb a zariadení v chemickom a potravinárskom priemysle, teplárenstve a elektroenergetike, výstavby hotelov, penziónov, hospicov, rezidencií,  bytových domov, individuálnej výstavby občanov, pamiatkovo chránených stavieb, datacentier, obchodných, spoločenských, kultúrnych a športových centier, polyfunkčných stavieb a mnohých iných objektov.

 

 

          Inžinierskej činnosti v stavebníctve sa profesionálne venuje od roku 1990, služby dodávateľskou formou poskytuje od roku 1998. Je profesný špecialista stavebnej časti elektro. Reakciou na dopyt trhu rozšíril činnosť stavebného cenára najprv na oblasť odstraňovania funkčných porúch stavieb a systémového zateplenia budov a neskôr aj na HSV, PSV a M, v čom nadobudol bohaté skúsenosti a prax.