V rámci profesného projektového manažmentu stavebných častí elektro, MaR a ASRTP pre Vás zabezpečím komplexné činnosti PPM:

 

 • Spracovanie zadania investora v rozsahu elektro, MaR a ASRTP;
 • Spracovanie, riadenie a kontrola harmonogramu a nákladového rozpočtu stavieb;
 • Technická, odborná, kontrolná a organizačná činnosť pri obstaraní všetkých stupňov projektovej dokumentácie;
 • Analýza, kontrola a pripomienkovanie projektovej dokumentácie stavebných častí elektro, MaR a ASRTP;
 •  Inžinierska činnosť a obstaranie potrebných povolení a stanovísk;
 • Zastupovanie klienta voči tretím stranám;
 • Vyhotovenie kontrolného výkazu výmer s jeho ocenením v cenovej úrovni nákup;
 • Príprava výberových konaní, ich vyhlásenie a vyhodnotenie s odporučením konečného výberu;
 • Príprava zmlúv o dielo;
 • Organizácia a vedenie kontrolných dní;
 • Manažment a koordinácia výkonov jednotlivých profesií;
 • Systém klientských zmien a spolupráca s marketingom;
 • Denný operatívny manažment stavby, riešenie technických záležitostí;
 • Vecná, finančná, časová a kvalitatívna kontrola realizácie stavby;
 • Kontrola kvality dodávok a dodržiavania projektovej dokumentácie počas realizácie;
 • Sledovanie a kontrola nákladov stavby;
 • Schvaľovanie faktúr jednotlivých dodávateľov;
 • Sledovanie a riadenie plnenia harmonogramu stavby;
 • Správa projektovej dokumentácie, sledovanie a schvaľovanie zmien;
 • Reporting o postupe stavby;
 • Vedenie Dokument Manažmentu stavby
 • Kontrola a odovzdanie kompletnej stavebno-právnej dokumentácie stavebých častí elektro, MaR a ASRTP.