Aktuálny súbor konkrétne poskytnutých činností je vždy predmetom dohody na konkrétnu zákazku a jej štruktúra vždy zohľadňuje potrebný rozsah podľa špecík stavby.